Opłaty

SZCZECINEK
KATEGORIA
OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]
Pełny
Teoria
Praktyka
AM
170,00
30,00
140,00
A1, A2, A210,0030,00-
B
170,00
30,00
140,00

ZORD Koszalin Oddział Szczecinek numer konta: 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329 - w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, PESEL i tytuł wpłaty.PIŁA
KATEGORIA
OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]
Pełny
Teoria
Praktyka
AM
170,00

A1, A2, A210,00180,00
B
170,00
30,00
B1, C1, D1, T
200,00
30,00
170,00
C, D
230,00
30,00
200,00
B+E
-
-
200,00
C1+E, C+E, D1+E, D+E
-
-
245,00

Opłatę egzaminacyjną można uiszczać bezpośrednio w kasach WORD w Pile (podczas ustalania terminu egzaminu) albo też w placówkach pocztowych lub w bankach na konto:

Nadnotecki Bank Spółdzielczy nr: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010

Opłaty za egzamin można dokonać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym na nr konta: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010 oraz w punkcie kasowym znajdującym się na terenie WORD. Prowizja pobierana przy wpłacie wynosi 4,00 zł.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, intruktorów i wykładowców

Kontakt