Opłaty

SZCZECINEK

KATEGORIAOPŁATA ZA EGZAMIN [zł]
PełnyTeoriaPraktyka
AM170,0030,00140,00
A1, A2, A210,0030,00
B170,0030,00140,00

ZORD Koszalin Oddział Szczecinek numer konta: 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329 – w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, PESEL i tytuł wpłaty.


PIŁA

KATEGORIAOPŁATA ZA EGZAMIN [zł]
PełnyTeoriaPraktyka
AM170,00
A1, A2, A210,00180,00
B170,0030,00
B1, C1, D1, T200,0030,00170,00
C, D230,0030,00200,00
B+E200,00
C1+E, C+E, D1+E, D+E245,00

Opłatę egzaminacyjną można uiszczać bezpośrednio w kasach WORD w Pile (podczas ustalania terminu egzaminu) albo też w placówkach pocztowych lub w bankach na konto:

Nadnotecki Bank Spółdzielczy nr: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010

Opłaty za egzamin można dokonać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym na nr konta: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010 oraz w punkcie kasowym znajdującym się na terenie WORD. Prowizja pobierana przy wpłacie wynosi 4,00 zł.

Zapis na egzamin w ZORD Szczecinek oraz WORD Piła można dokonać za pośrednictwem strony info-car.pl

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, intruktorów i wykładowców